ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

Για να εγκατασταθεί ένα σύστημα γεωθερμίας, θα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες εξαρτώνται από τον τύπο του συστήματος.

Γεωεναλλάκτες

Συστηματα Αβαθούς Γεωθερμιας

α) Οριζόντιοι  εναλλάκτες κλειστού κυκλώματος γεωθερμίας.
Απαιτείται επιφάνεια 1.5-2 m2 ανά τμ θερμαινόμενης επιφάνειας δηλ. για μια μονοκατοικία 150 m2 θερμαινόμενης επιφάνειας απαιτούνται περίπου 220-300m2 σκάμματος. Το βάθος εκσκαφής είναι περίπου 1.20-1.80 μ. Κατάλληλα είναι όλα τα εδάφη που μπορούν να σκαφτούν με εκσκαφέα-μπουλντόζα. Τα συστήματα αυτά δίνουν συνήθως    20-30W/m2.

β) Κατακόρυφοι εναλλάκτες κλειστού κυκλώματος γεωθερμίας .
Όσον αφορά τους γεωεναλλάκτες κλειστού κυκλώματος, απαιτείται ελεύθερη έκταση ανάλογα με το μέγεθος του  γεωθερμικού εναλλάκτη το οποίο καθορίζεται με βάση τις απαιτήσεις θέρμανσης/ψύξης του κτιρίου. Οι θέσεις των κάθετων γεωτρήσεων συστήνεται να απέχουν τουλάχιστο 6 m μεταξύ τους και 3 m από το όριο του τεμαχίου. Οι συγκεκριμένες κατασκευές δίνουν 60-80 W/μέτρο βάθους γεώτρησης δηλ. για ένα σπίτι 150 m2 απαιτούνται περίπου 120-160 μέτρα γεώτρησης. Αυτά μπορούν να μοιραστούν και σε περισσότερες μικρότερες γεωτρήσεις. Μέγιστο βάθος γεώτρησης είναι συνήθως τα 120 μ. Κατάλληλη για όλα τα εδάφη. Καλύτερη απόδοση και ‘σταθερή’.

γ) Κατακόρυφοι γεωεναλλάκτες ανοιχτού κυκλώματος – Υδρογεωτρήσεις.
Στην  αβαθή γεωθερμία οι εναλλάκτες ανοικτού τύπου χρειάζονται κάποια πηγή θερμότητας (π.χ. γεώτρηση άντλησης) και ένα χώρος απόρριψης/επιστροφής του νερού (π.χ. γεώτρηση επιστροφής) μετά την ολοκλήρωση του κύκλου. Σε περίπτωση κατασκευής τέτοιου συστήματος απαιτείται να υπάρχει υδροφόρος ορίζοντας σε μικρό βάθος και  δυναμικότητας περίπου 2 m3/ώρα για μια μονοκατοικία 150 m2.

Αντλία Θερμότητας & Συστημα Θερμανσης - Ψυξης

Για την εγκατάσταση της αντλίας θερμότητας δεν υπάρχουν κάποιες αναγκαίες προϋποθέσεις, αφού το μέγεθος της γεωθερμικής αντλίας και των εξαρτημάτων της είναι αρκετά μικρότερο από αυτό των συμβατικών συστημάτων.

Για το σύστημα μεταφοράς θερμικής ενέργειας από και προς το κτίριο, υπάρχουν κατασκευαστικοί περιορισμοί, οι οποίοι όμως δεν διαφέρουν από οποιονδήποτε άλλο συμβατικό σύστημα.

Όταν επιλεγεί ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης - δροσισμού , η εγκατάσταση προτείνεται να υλοποιείται  κατά την κατασκευή του κτιρίου, καθώς το σύστημα ενσωματώνεται στο δάπεδο.

Όλες οι λύσεις θα πρέπει να γίνονται πάντοτε σε στενή συνεργασία με τον μελετητή του έργου για αποφυγή προβλημάτων, ειδικά στον ενδοδαπέδιο δροσισμό.Πηγή: Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών