ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ


Οι γεωτρήσεις γεωθερμίας κατασκευάζονται εδώ και μερικές δεκαετίες στις Η.Π.Α και σε Ευρώπη. Η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας και χρημάτων οδήγησαν στην ανάπτυξη της εγκατάστασης και χρήσης των συστημάτων κλιματισμού, τα οποία εκμεταλλεύονται την θερμότητα των γεωλογικών σχηματισμών και στην χώρα μας.

Η εταιρία μας διαθέτει εξοπλισμό αποκλειστικά για γεωτρήσεις γεωθερμίας. Αναλαμβάνουμε την κατασκευή των γεωτρήσεων (ανοικτού ή κλειστού κυκλώματος), την τοποθέτηση και πάκτωση των γεωεναλλακτών θερμότητας, με ιδιόκτητο εξοπλισμό και μεγάλη γνώση και εμπειρία.

Επίσης μπορούμε να αναλάβουμε με συνεργαζόμενες εταιρίες ηλεκτρομηχανολόγων μηχανικών, την εκτέλεση ολόκληρου του έργου, από το πρώτο στάδιο μέχρι την παράδοση του, έτοιμο προς χρήση. Την εκπόνηση της μελέτης εγκατάστασης συστήματος θέρμανσης – ψύξης, την υδρογεωλογική μελέτη, την σύνταξη και επιμέλεια του φακέλου για την έκδοση της ενιαίας άδειας εκτέλεσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ


Στο χώρο των υδρογεωτρήσεων έχουμε μεγάλη εμπειρία σε μεγάλα και δύσκολα έργα, πάνω από 30 χρόνια. Έχουμε αναλάβει και κατασκευάσει σε όλη την Ελλάδα με μεγάλη επιτυχία πολλά και σημαντικά έργα που αφορούν γεωτρήσεις νερού.

Στις γεωτρήσεις νερού η εταιρεία μας έχει ως αντικείμενο τις εργασίες :

Α) Εκπόνηση μελετών για την έκδοση της άδειας κατασκευής γεώτρησης και άδειας χρήσης νερού
Β) Κατασκευή γεώτρησης
Γ) Καθαρισμό, ανάπτυξη και δοκιμαστική άντληση γεώτρησης
Δ) Πωλήσεις και τοποθετήσεις αντλητικού συγκροτήματος έτοιμο προς χρήση.

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη των απαιτούμενων Περιβαλλοντικών και Υδρογεωλογικών μελετών και την επιμέλεια των φακέλων για τις άδειες γεωτρήσεων. Η επίβλεψη των εργασιών στην φάση κατασκευής της γεώτρησης γίνεται από Γεωλόγο καθώς και η σύνταξη της τεχνικής έκθεσης με τα στοιχεία της γεώτρησης. Αναλαμβάνουμε την εκτέλεση των αναλύσεων του νερού (χημική, μικροβιο- λογική) και την διεκπεραίωση των εγγράφων στις αρμόδιες υπηρεσίες από όπου θα εκδοθούν τελικά οι άδειες γεωτρήσεων και χρήσης του νερού.

Κατασκευάζουμε τις γεωτρήσεις σύμφωνα με τους νόμους της επιστήμης και της τεχνικής, με τον αρτιότερο και οικονομικότερο δυνατό τρόπο. Για το λόγο αυτό, κάθε φορά εκπονείται ο αρχικός σχεδιασμός του έργου που βασίζεται στα αποτελέσματα της έρευνας, έτσι ώστε να επιλέγονται σωστά τόσο τα τεχνικά χαρακτηριστικά της γεώτρησης, όσο και η καλύτερη οικονομοτεχνικά μέθοδος διάτρησης.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών διάτρησης και σωλήνωσης, ακολουθεί ο καθαρισμός και η σωστή ανάπτυξη της γεώτρησης. Οι εργασίες καθαρισμού και ανάπτυξης είναι απαραίτητες, για την μέγιστη απόδοση του υδροφόρου και τη καλή λειτουργία της
μόνιμης αντλίας που θα τοποθετηθεί τελικά στη γεώτρηση.

Ακολουθεί η δοκιμαστική άντληση ώστε να καθοριστούν η παροχή και η αντίστοιχη πτώση στάθμης της γεώτρησης, που είναι απαραίτητες για τη σωστή επιλογή της υποβρύχιας
αντλίας.

Τέλος επιλέγουμε την υποβρύχια αντλία σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής άντλησης και της ανάγκες του πελάτη και τη τοποθετούμε στη γεώτρηση. Η σωστή επιλογή και η τοποθέτηση από έμπειρο συνεργείο, δίνει μεγάλη διάρκεια ζωής στην αντλία, με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ


Α) Μικροπάσσαλοι
Β) Αγκύρια
Γ) Τσιμεντενέσεις
Δ) Εδαφοτεχνικές Γεωτρήσεις